Zienswijze

Nadat de gemeenteraden van de gemeenten Amsterdam en Weesp op respectievelijk 22 januari 2020 en 6 februari 2020 het herindelingsontwerp gemeenten Weesp en Amsterdam vastgesteld, heeft het herindelingsontwerp volgens de Wet algemene regels herindeling (Wet arhi) 8 weken ter inzage gelegen.

In de periode van 7 februari 2020 tot en met 3 april 2020 kon iedereen een reactie geven op het herindelingsontwerp via een zienswijze. Er zijn uiteindelijk 7 zienswijzen ingediend die geen aanleiding hebben gegeven tot aanpassing van het herindelingsontwerp. De colleges van B en W van Amsterdam en Weesp hebben deze gebundeld, samengevat en voorzien van een reactie in een Reactienota zienswijzen herindeling Amsterdam en Weesp (PDF, 3,7 MB).

Het herindelingsadvies (PDF, 13 MB) is op respectievelijk 19 mei 2020 en 27 mei 2020 door de gemeenteraden van Amsterdam en Weesp vastgesteld. Nu moet er nog een aantal stappen worden gezet om te komen tot een herindeling in 2022. Lees meer over die stappen en de verwachte planning in Herindeling: stap voor stap.