Zienswijze

De raden van de gemeenten Amsterdam en Weesp hebben op respectievelijk 22 januari 2020 en 6 februari 2020 het herindelingsontwerp gemeenten Weesp en Amsterdam vastgesteld. Hiermee begint de formele herindelingsprocedure.

Van herindelingsontwerp naar herindelingsadvies

Het herindelingsontwerp ligt volgens de Wet algemene regels herindeling (Wet arhi) 8 weken ter inzage. In de periode van 7 februari 2020 tot en met 3 april 2020 kan iedereen een reactie geven op het herindelingsontwerp via een zienswijze.

De colleges van B en W van beide gemeenten beoordelen en verwerken de binnengekomen zienswijzen op het herindelingsontwerp in het herindelingsadvies, dat zij wederom voorleggen aan de beide gemeenteraden.

Bij het herindelingsadvies komt een reactienota met reacties van beide colleges van B en W op de binnengekomen zienswijzen. Naar verwachting zullen de gemeenteraden van Amsterdam en Weesp het herindelingsadvies in mei 2020 behandelen.

Terinzagelegging herindelingsontwerp

Het herindelingsontwerp van Amsterdam en Weesp ligt van 7 februari 2020 tot en met 3 april 2020 ter inzage. U kunt het herindelingsontwerp digitaal bekijken Herindelingsontwerp gemeenten Amsterdam en Weesp.

U kunt ook een papieren versie van het herindelingsontwerp inzien van 7 februari 2020 tot en met 3 april 2020 op de volgende locaties (tijdens de gebruikelijke openingstijden):

  • Gemeente Weesp bij stadskantoor Weesp, Nieuwstraat 70 A, 1381 BD Weesp
  • Gemeente Amsterdam bij stadsloket Centrum, Amstel 1, 1011 PN Amsterdam
  • Stadsloket Nieuw-West, Osdorpplein 1000, 1068 TG Amsterdam
  • Stadsloket Noord, Buikslotermeerplein 2000, 1025 XL Amsterdam
  • Stadsloket Oost, Oranje-Vrijstaatplein 2, 1093 NG Amsterdam
  • Stadsloket West, Bos en Lommerplein 250, 1055 EK Amsterdam
  • Stadsloket Zuid, President Kennedylaan 923, 1079 MZ Amsterdam
  • Stadsloket Zuidoost, Anton de Komplein 150, 1102 CW Amsterdam

Zienswijze indienen

Iedereen die dat wil, kan van 7 februari 2020 tot en met 3 april 2020 een reactie geven op het herindelingsontwerp. In de zienswijze geeft u aan of u het wel of niet eens bent met (onderdelen van) het herindelingsontwerp en waarom. U richt een zienswijze aan het college van B en W van de gemeente waar u woont of bent gevestigd. Noteer hierbij de datum, uw naam, adres, postcode en woonplaats. Deze informatie is verplicht en wordt gebruikt voor de administratieve verwerking.

De colleges van B en W van Amsterdam en Weesp beoordelen de zienswijzen en stellen een reactienota op. In deze reactienota worden alle ingediende zienswijzen van een reactie voorzien. Daarnaast wordt aangegeven of de zienswijzen aanleiding geven tot aanpassing van het herindelingsontwerp. U krijgt de reactienota persoonlijk toegestuurd en deze wordt te zijner tijd ook op deze website geplaatst. Uw persoonlijke gegevens worden niet opgenomen in de reactienota.

U kunt op verschillende manieren een zienswijze indienen:

Online

U kunt uw zienswijze online versturen via het online formulier.

Schriftelijk

Een schriftelijke zienswijze stuurt u naar uw college van B en W:

Gemeente Amsterdam
t.a.v. het college van B en W
o.v.v. zienswijze herindelingsontwerp
Postbus 202
1000 AE  Amsterdam

of:

Gemeente Weesp
t.a.v. het college van B en W
o.v.v. zienswijze herindelingsontwerp
Postbus 5099
1380 GB  Weesp

Mondeling

Als gevolg van de corona-uitbraak is de bijeenkomst voor het mondeling indienen van een zienswijze op het herindelingsontwerp Amsterdam-Weesp afgelast. In plaats daarvan is er de mogelijkheid om uw zienswijze telefonisch in te dienen.

Meer informatie

Lees meer over die stappen en de verwachte planning in Herindeling: stap voor stap.

Hebt u nog vragen over de gemeentelijke herindeling Amsterdam - Weesp? Kijkt u dan eens bij de veelgestelde vragen en antwoorden.