Zorg en Jeugdzorg

Bij welke GGD kan ik nu terecht?

Vanaf januari 2022 kunnen alle Weespers terecht bij de GGD Amsterdam voor zorg, advies en ondersteuning op het gebied van:

  • Infectieziektenbestrijding (inclusief corona)
  • Jeugdgezondheidszorg
  • Reizigersadvies
  • Soa-testen en seksuele gezondheid
  • Dierplaagbeheersing
  • Gezonde woning en -leefomgeving
  • Advies bij en meldingen van huiselijk geweld en kindermishandeling

Kijk op de website ggd.amsterdam.nl voor meer informatie. Voor vragen gebruikt u het contactformulier van GGD Amsterdam of belt u 14020, het algemene informatienummer van de gemeente Amsterdam.

Hoe word ik als mantelzorger ondersteund door de gemeente Amsterdam?

De gemeente Amsterdam heeft verschillende mogelijkheden die u als mantelzorger kunnen ondersteunen, zoals een speciale parkeervergunning en verzekering, een vergoeding voor de kosten van openbaar vervoer, de mantelzorgpas en het mantelzorgboek. Als dat noodzakelijk is, kunnenvrijwilligers of professionals de mantelzorgtaak soms tijdelijk overnemen. Kijk k voor algemene informatie op amsterdam.nl/ mantelzorg of bij versawelzijn.nl/mantelzorgers/ ondersteuning. Lees op mantelzorgspecial.nl ook de mantelzorgspecial van de gemeente Amsterdam, met verhalen, boekentips en informatie.

Houd ik / Houdt mijn kind na de fusie gewoon ondersteuning?

De ondersteuning loopt sowieso door tot de einddatum in de beschikking. U hoeft niet bang te zijn dat u of uw kind zonder ondersteuning komen te zitten.

Houd ik/ Houdt mijn kind dezelfde ondersteuner en dezelfde aanbieder als nu?

Voorlopig wel. De gemeente heeft voor komende periode overgangscontracten afgesloten met aanbieders van Weesp. In de loop van 2022, uiterlijk 1 januari 2023, maakt iedereen uit Weesp gebruik van aanbieders waar de gemeente Amsterdam een contract mee heeft. Dat kan dezelfde aanbieder zijn als u nu hebt, dan verandert er niets voor u. Maar het kan soms ook een andere aanbieder zijn, dat betekent een overstap. Het Sociaal Wijkteam of het Indicatieadviesbureau Amsterdam neemt in 2022 vanzelf contact met u op om te bespreken wat er in uw situatie gaat gebeuren. Dat gebeurt ongeveer 6 tot 8 weken voor de einddatum in uw beschikking.

Houd ik/ Houdt mijn kind dezelfde mate van ondersteuning, of wordt de ondersteuning anders of meer of minder?

Ook daaraan verandert voorlopig nog niets. Het ondersteuningsplan dat u heeft en de afspraken die daarin zijn gemaakt, blijven gewoon gelden. Ook hierbij geldt dat het Sociaal Wijkteam of het Indicatieadviesbureau Amsterdam 6 tot 8 weken voor de einddatum in uw beschikking contact met u opneemt om te bespreken wat er gaat gebeuren.

Ik heb/ mijn kind heeft een beschikking van Weesp, is die straks nog wel geldig?

Ja. Voor zorg in natura geldt dat beschikkingen die vóór 1 januari 2022 door de gemeente Weesp zijn afgegeven, gewoon rechtsgeldig blijven tot de einddatum van de beschikking. Wanneer de beschikking afloopt en u nog steeds ondersteuning nodig hebt, krijgt u een nieuwe beschikking. Die zal dan van de gemeente Amsterdam zijn. In Amsterdam noemen we dat geen beschikking maar een besluit.

Heeft u een pgb? Dan krijgt u al in december 2021 een nieuw besluit, van de gemeente Amsterdam.

Mijn indicatie/ de indicatie van mijn kind loopt in 2022 af, wat kan ik dan verwachten?

Ongeveer 6 tot 8 weken voor het aflopen van uw indicatie neemt het Sociaal Wijkteam vanzelf contact met u op. Als u een pgb heeft, kan het zijn dat het Indicatieadviesbureau Amsterdam dit doet. Een van de twee maakt dan een afspraak met u. Samen evalueert u uw situatie en ondersteuning. Als het nodig is, vraagt u samen verlenging aan. U krijgt dan een nieuwe toe- of afwijzing. Dat zal niet meer van de gemeente Weesp zijn, maar van de gemeente Amsterdam.

Hebt u of uw kind een langlopende indicatie, die doorloopt tot na 2022? Dan hoort u voor het einde van 2022 wat er gaat gebeuren. U houdt in ieder geval recht op ondersteuning/jeugdhulp tot de einddatum van de indicatie. Wel kan het zijn dat u een andere aanbieder krijgt. Want uiterlijk 1 januari 2023 maakt iedereen uit Weesp gebruik van aanbieders waar de gemeente Amsterdam een contract mee heeft. Dat kan dezelfde aanbieder zijn als u nu hebt, maar het kan ook een andere aanbieder zijn.

Kan ik nog gebruik maken van de regiotaxi?

Ja, u kunt nog tot 1 augustus 2022 de regiotaxi aanvragen en gebruiken. Als u al een pas hebt dan blijft die nog gewoon bruikbaar. Pas vanaf 1 augustus gaat u gebruikmaken van de Amsterdamse voorziening en vervoerder. In Amsterdam heet dit ‘aanvullend openbaar vervoer’ (AOV). U krijgt ruim voor 1 augustus een brief van ons over het AOV.

Welk aanbod is er voor Weesper vanaf 1 januari 2022 in de sociale basis?

Al het aanbod in de sociale basis dat er nu al is in Weesp, blijft er ook in 2022. Denk bijvoorbeeld aan Versa Welzijn en het Maatjesproject. Vanaf 1 januari 2022 kunnen Weespers, via het Sociaal Wijkteam, ook gebruikmaken van het Flexibel Preventief Aanbod Jeugd. Dat zijn verschillende activiteiten voor jeugdigen die in ieder stadsdeel worden aangeboden, zoals weerbaarheidstrainingen. Het betekent wel dat Weespers moeten reizen naar stadsdeel Zuidoost. Het Sociaal Wijkteam kan vertellen welk aanbod er precies is en hoe je je daarvoor moet aanmelden.

Mijn huishouden en ik hebben een vast contactpersoon bij het Sociaal Wijkteam of de gemeente Weesp, blijft dat na de fusie ook zo?

Ja. Uw contactpersoon vóór de fusie blijft uw contactpersoon na de fusie. Het kan wel zijn dat uw contactpersoon onder een andere plek in de organisatie gaat vallen. Zo worden sommige medewerkers van de afdeling Jeugd en de afdeling Wmo per 1 januari onderdeel van het Sociaal Wijkteam. Mocht er daardoor toch iets veranderen qua contactpersoon, dan bespreekt uw huidige contactpersoon dat met u.

Ik wil een wijziging doorgeven. Waar moet ik straks zijn?

Als u al ondersteuning hebt en er verandert iets in uw situatie of die van uw kind, dan moet u dat aan het Sociaal Wijkteam laten weten. Dat kan via uw vaste contactpersoon bij het Wijkteam. Naam en adres staan in het ondersteuningsplan. Of bel het Sociaal Loket Weesp. Een verandering is bijvoorbeeld dat uw gezondheid of die van uw kind achteruit gaat, of dat u met iemand gaat samenwonen. Of dat u meer, minder of andere hulp nodig heeft.

Ik wil een nieuwe voorziening aanvragen. Waar moet ik straks zijn?

Wilt u na 1 januari 2022 een nieuwe voorziening aanvragen (Wmo of Jeugd), dan doet u dat net als nu, via het Sociaal Loket Weesp. Zij helpen u verder. Op amsterdam.nl/zorg en amsterdam.nl/zorgvoordejeugd leest u meer over de voorzieningen.

Wat zijn de contactgegevens van het Sociaal Loket Weesp?

Tot 1 januari is het Sociaal Loket Weesp bereikbaar op het huidige telefoonnummer: (0294) 491 391. Na 1 januari is het Sociaal Loket Weesp bereikbaar via de Wmo Helpdesk, telefoonnummer 0800 0643 (maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 18.00 uur).

Wat is na de fusie de rol van het Sociaal Loket Weesp en het Sociaal Wijkteam?

Het Sociaal Loket Weesp en het Sociaal Wijkteam blijven bestaan. Het Sociaal Loket Weesp is altijd uw startpunt. U kunt daar met al uw vragen terecht. Als het nodig is, verwijst het Sociaal Loket u door naar het Sociaal Wijkteam. Bij het Sociaal Wijkteam werken medewerkers met gespecialiseerde kennis van zorg, jeugdhulp, wonen, veiligheid, werk en financiën. Zij kunnen samen met u kijken wat u of uw kind nodig heeft en kunnen eventueel een aanvraag voor ondersteuning of jeugdhulp in gang zetten.

Ik wil weten welk ondersteuningsaanbod er allemaal is in Amsterdam. Waar kan ik dit vinden?

U kunt kijken op amsterdam.nl/zorg of op amsterdam.nl/zorgvoordejeugd.

Ik heb een klacht. Waar kan ik die indienen?

Bespreek een klacht altijd eerst met uw contactpersoon bij het Sociaal Wijkteam, uw aanbieder of leverancier. Bent u niet tevreden over de manier waarop zij u hebben geholpen? Dan kunt u vanaf 1 januari contact opnemen met het Klachtenteam Sociaal, telefoonnummer (020) 251 4444 of e-mailadres klachtensociaal@amsterdam.nl.

Ik heb via de gemeente een scootmobiel gekregen. Deze gebruik ik dagelijks. Raak ik die nu kwijt? En wie moet ik straks bellen als de scootmobiel stuk gaat?

U kunt uw scootmobiel gewoon houden. Er verandert niets voor u. En als uw scootmobiel stuk gaat, belt u, net als nu, met uw huidige leverancier of neemt u contact op met het Sociaal Loket van de gemeente Weesp. De leverancier komt uw scootmobiel dan repareren.