Wonen

Wat verandert er bij het vinden van een sociale huurwoning in Weesp na de fusie met Amsterdam?

Volgend jaar verandert er al het een en ander bij het zoeken en vinden van een sociale huurwoning.

Vanaf 24 maart 2022 tot en met 31 december 2022 geldt een overgangssituatie voor Weespers. Weespers kunnen dan nog niet reageren op woningen in Amsterdam en voor de regio Gooi en Vechtstreek geldt dat Weespers woningzoekenden van buiten de regio zijn geworden.  Ter compensatie krijgen inwoners van Weesp een voorrangspositie bij alle vrijkomende woningen in Weesp in de periode van 24 maart 2022 tot en met 31 december 2022.

Tot 01 januari 2023 worden sociale huurwoningen in Weesp aangeboden via WoningNet Gooi en Vechtstreek. Vanaf 1 januari 2023 gaat Weesp automatisch over naar Woningnet van de regio Amsterdam. Per situatie leest u hier wat de overgangsperiode vanaf 24 maart 2022 betekent.

U bent een inwoner van Weesp als u ten minste 1 jaar in Weesp heeft gewoond.

Hoe werkt het vinden van een woning tussen 24 maart 2022 en 1 januari 2023?

Ik woon in Weesp en ben ingeschreven in Woningnet Gooi en Vechtstreek

 • Uw inschrijving blijft behouden. Als u een maatschappelijke of economische binding heeft met de regio Gooi en Vechtstreek, kunt u vanaf 24 maart 2022 nog zoeken naar een woning in Gooi en Vechtstreek. Bekijk informatie over maatschappelijke en economische binding op WoningNet Gooi en Vechtstreek.
 • In de overgangsperiode van 24 maart tot 01 januari 2023 heeft u voorrang op woningen in Weesp via WoningNet Gooi en Vechtstreek.
 • Als u geen maatschappelijke of economische binding heeft met de regio Gooi en Vechtstreek, dan heeft u alleen voorrang op huizen in Weesp. Voor woningen in gemeenten in de regio Gooi en Vechtstreek komt u qua rangorde op de woningzoekendenlijst na de bewoners van de regio en de woningzoekenden met een maatschappelijk of economische binding.

Ik woon in Weesp en schrijf me tussen 24 maart 2022 en 1 januari 2023 in bij Woningnet Gooi en Vechtstreek

 • Voor woningen in Weesp heeft u voorrang op alle andere woningzoekenden.
 • Weesp hoort vanaf 24 maart 2022 niet meer bij de regio Gooi en Vechtstreek en pas vanaf 1 januari 2023 bij Amsterdam. U heeft zowel in de regio Amsterdam als in de regio Gooi en Vechtstreek geen voorrang op woningen.

Ik ben ingeschreven bij WoningNet Gooi en Vechtstreek, ik woon niet in Weesp en wil na 24 maart 2022 reageren op woningen in Weesp

 • U kunt vanaf 24 maart 2022 wel reageren op woningen in Weesp, maar Weespers krijgen voorrang op de woningen in Weesp. Met uw inschrijving bij WoningNet Gooi en Vechtstreek kunt u gewoon blijven zoeken in de gemeenten in de regio Gooi en Vechtstreek. Weesp hoort vanaf 24 maart 2022 echter niet meer bij de regio Gooi en Vechtstreek.

Ik ben ingeschreven bij Woningnet Gooi en Vechtstreek, ik woon in Weesp en ik heb een urgentieverklaring van voor 24 maart 2022

 • U kunt vanaf 24 maart nog met deze urgentieverklaring naar een woning zoeken in de regio Gooi en Vechtstreek en in Weesp. Dat is zo lang als uw urgentieverklaring geldig is.

Ik ben ingeschreven bij Woningnet Gooi en Vechtstreek, ik woon niet in Weesp en ik heb een urgentieverklaring van voor 24 maart 2022

 • U kunt met deze urgentie reageren op woningen in de regio Gooi en Vechtstreek en in Weesp.

Ik woon in Weesp en wil na 24 maart 2022 een urgentieverklaring aanvragen

 • U kunt een urgentieverklaring aanvragen voor Weesp via de gemeente Amsterdam. U leest hier hoe dat gaat. Uw aanvraag wordt beoordeeld volgens de huidige regels in Weesp. U kunt woningen zoeken in Weesp.

Ik woon in Amsterdam en wil in Weesp wonen

 • U bent ingeschreven in WoningNet Amsterdam, daar staan tot 1 januari 2023 geen woningen in Weesp. Na 1 januari 2023 hoort Weesp bij WoningNet Amsterdam en bepalen uw punten hoeveel kans u maakt op een woning in Weesp.

Voor alle situaties geldt:

 • Vanaf 1 januari 2023 gaat uw inschrijving automatisch over naar WoningNet Amsterdam. U kunt dan als inwoner van de regio Amsterdam reageren op woningen.
 • Vanaf 1 januari 2023 wordt een deel van de woningen in Weesp met voorrang aangeboden aan inwoners van Weesp.
 • U behoudt uw inschrijving in WoningNet Gooi en Vechtstreek tot en met 31 december 2022, maar u bent vanaf de fusie op 24 maart 2022 een woningzoekende van buiten de regio Gooi en Vechtstreek. Woningzoekenden van buiten de regio Gooi en Vechtstreek – dus dan ook Weespers - hebben hooguit eerder kans op sociale huurwoningen als ze een economische en maatschappelijke binding hebben met de regio Gooi en Vechtstreek. Lees meer over economische en maatschappelijke binding.

Vragen?

Heeft u vragen over de overgangsregeling? Dan kunt u bellen met: 14020. Als u andere vragen heeft, kunt kijken op: woningnetgooienvechtstreek.nl