Jeugd

Kan ik met mijn kind gewoon nog naar het consultatiebureau in Weesp?

Ja. Op 1 januari 2022 draagt Jeugd en Gezin Gooi en Vechtstreek de jeugdgezondheidszorg over aan GGD Amsterdam. Deze biedt de jeugdgezondheidszorg aan vanuit Ouder- en Kindteams. Dit geldt voor:

 • Alle kinderen (en hun ouders/verzorgers) van 0 tot 4 jaar die wonen in Weesp en Driemond.
 • Alle kinderen (en hun ouders/verzorgers) van 4 tot 18 jaar die schoolgaand zijn in Weesp.

Wat blijft hetzelfde?

 • Het consultatiebureau op de C.J. van Houtenlaan 1G in Weesp blijft hetzelfde.
 • De kinderen en jongeren ontvangen dezelfde
 • Ouders kunnen nog steeds terecht voor advies en ondersteuning bij het gezond opgroeien en opvoeden van hun kind(eren).

Wat verandert er?

 • De naam verandert. Ouders krijgen vanaf januari uitnodigingen voor hun kind(eren) vanuit het Ouder- en Kindteam Amsterdam.
 • Mogelijk zijn er een nieuwe medewerkers. Een aantal medewerkers van Jeugd en Gezin blijft in Weesp werken. Daarnaast komen er nieuwe medewerkers van GGD Amsterdam. De jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen van GGD Amsterdam hebben dezelfde expertise en opleiding.
 • De contactgegevens veranderen.

Contactgegevens Jeugd en Gezin Gooi en Vechtstreek

Tot 31 december 2021 kunnen ouders en jongeren contact opnemen met Jeugd en Gezin Gooi en Vechtstreek.

Contactgegevens Ouder- en Kindteam Amsterdam

Vanaf 1 januari 2022 kunnen ouders en jongeren terecht bij de jeugdgezondheidszorg Amsterdam.

Mijn kind zit op een kinderopvang in Weesp, verandert er iets?

Nee, voor u en uw kind verandert er niets. Wel wordt de inspectie van de kinderopvanglocaties per 1 januari 2022 overgedragen aan de GGD Amsterdam.

Mijn kind zit op de peuterspeelzaal in Weesp, verandert er nu iets?

Ja, in Amsterdam bestaan er sinds 2018 geen peuterspeelzalen meer. In Amsterdam bestaat er kinderopvang met voorschool en kinderopvang zonder voorschool. Een kinderopvang met voorschool werkt volgens een educatief programma en heeft pedagogisch medewerkers in dienst die hiervoor opgeleid zijn. De kinderopvang met voorschool is vergelijkbaar met de peuterspeelzaal in Weesp.

Vanaf 1 januari 2022 geldt het Amsterdamse beleid ook voor de voorschool in Weesp. Vanaf dan wordt de inspectie van de kinderopvanglocaties en de peuterspeelzalen/voorscholen in Weesp uitgevoerd door de GGD Amsterdam. De peuterspeelzalen/voorscholen gaan vanaf 1 januari 2022 werken volgens het Amsterdamse voorschoolbeleid.

Wat zijn de kosten voor de peuterspeelzaal/voorschool?

De kosten die u maandelijks betaalt zijn inkomensafhankelijk. U betaalt een deel van de kosten zelf. Dit noemen wij de eigen bijdrage. Op onze website staat een overzicht met de hoogte van de eigen bijdrage voor de voorschool per inkomensgroep. De kosten voor de opvang en de eigen bijdrage zijn gebaseerd op voorschool gedurende 16 uur per week, 40 weken per jaar. Heeft u een laag inkomen? Dan betaalt u niet meer dan de gemiddelde ouderbijdrage per maand zoals vermeld in het overzicht. De maandelijkse ouderbijdrage kan ook hoger zijn, bijvoorbeeld wanneer u meer uren per week afneemt of als u ervoor kiest om meer dan het gestelde tarief van € 8,50 (2022) te betalen. Op de website kunt u ook een proefberekening maken om te kijken hoeveel ouderbijdrage u ongeveer moet betalen.

Welke kosten krijg ik vergoed?

Een deel van de kosten van de voorschool betaalt u zelf. Hoeveel u moet betalen hangt af van uw inkomen. Het andere deel kunt u bij de Belastingdienst terugkrijgen via de kinderopvangtoeslag. Als u geen recht hebt op kinderopvangtoeslag, dan draagt de gemeente bij. De voorschool kan dit voor u regelen.

Hebt u een laag inkomen/stadspas? Dan kunt u de scholierenvergoeding aanvragen. U krijgt dan €250,00 per kind per jaar om spullen te kopen die uw kind nodig heeft voor de voorschool. Bijvoorbeeld een fiets, kleding of boeken. U mag dit geld niet gebruiken om de ouderbijdrage mee te betalen.

Mijn kind heeft een vve-indicatie. Blijft mijn kind recht houden op extra uren?

Ja, wanneer uw kind een vve-indicatie heeft/krijgt dan kan uw kind extra uren (boven de 16 uur) naar de peuterspeelzaal. Vanaf 1 januari 2022 worden deze extra uren niet meer volledig vergoed door de gemeente. U betaalt dan voor alle uren die uw kind naar de peuterspeelzaal gaat een inkomensafhankelijk bedrag. Als u recht hebt op kin­der­op­vang­toe­slag, dan kunt u voor de ex­tra uren ook kin­der­op­vang­toe­slag aan­vra­gen.

Hoe schrijf ik mijn kind in voor de basisschool?

Rond de derde verjaardag van uw kind ontvangt u van de gemeente Amsterdam een brief en een voorkeursformulier. Daarop kunt u de scholen van uw voorkeur aangeven, op volgorde van voorkeur. U kunt uw kind op elke school aanmelden. Wel krijgt uw kind voorrang op de 4 scholen die het dichtst bij uw woonadres liggen. Welke 4 scholen dat zijn, staat ook op het formulier. De plaatsing van uw kind op een basisschool gebeurt automatisch, op basis van uw voorkeuren en de voorrangsregels. Minimaal 6 maanden voordat uw kind naar de basisschool gaat, krijgt u te horen op welke school een plaats voor uw kind is gereserveerd. Daarna kunt u uw kind op deze school inschrijven. Meer informatie over aanmelding: amsterdam.nl/onderwijs. Informatie over zoeken en kiezen van een school: schoolwijzer.amsterdam.nl. Aan de inschrijving van uw kind op de middelbare school verandert niets.

Wat als mijn kind nu jeugdhulp ontvangt?

Zie de antwoorden op de vragen bij de rubriek Zorg

Hoe zit het met het toezicht op de leerplicht vanaf 1 januari 2022?

Vanaf 1 januari 2022 draagt het Regionaal Bureau Leerlingzaken (RBL) Gooi en Vechtstreek het toezicht op de leerplicht over aan de Gemeente Amsterdam. Dit geldt ook voor het Regionale Meld- en Coördinatiepunt voortijdig schoolverlaten (RMC).

Op wie is dit van toepassing?

 • Alle leerplichtige kinderen/jongeren van 4 tot 18 jaar die wonen in Weesp.
 • Alle jongeren van 18 tot 23 jaar die nog geen startkwalificatie hebben en wonen in Weesp.

Wat verandert er per 1 januari 2022?

 • Wanneer scholen via DUO een melding doen van ongeoorloofd verzuim, dan komt deze melding terecht bij Gemeente Amsterdam.
 • Gemeente Amsterdam is aanspreekpunt bij vragen over verzuim, verlof, etc.
 • Er wordt een leerplichtambtenaar of RMC-consulent vanuit Gemeente Amsterdam betrokken.

Meer informatie

Tot en met 31 december 2021:

 • (035) 692 66 20
 • info@rblgv.nl

Vanaf 1 januari 2022:

Hoe zit het met delen van gegevens?

Voor wat betreft het delen van gegevens is de regio Gooi en Vechtstreek verantwoordelijk voor een zorgvuldige overdracht. Daarna is gemeente Amsterdam verantwoordelijk voor een zorgvuldige verwerking van de gegevens.