(Reis)documenten

Blijft het gemeenteloket van Weesp bestaan?

Ja. Weesp wordt het achtste fysieke Stadsloket van Amsterdam. Wel kan een inwoner van Weesp na de fusie ook bij elk van de zeven andere Stadsloketten in Amsterdam terecht om bijvoorbeeld zijn paspoort aan te vragen. Voor meer informatie zie: amsterdam.nl/contact/

Hoe vraag ik straks een vergunning voor bijvoorbeeld een verbouwing aan?

Stel dat u een dakkapel of iets anders wil (ver)bouwen aan uw woning of een boom wil kappen, dan heeft u meestal een omgevingsvergunning nodig. De gemeente Amsterdam handelt aanvragen nu ook al af voor Weesp en dat blijft natuurlijk zo na de fusie. De manier waarop u een aanvraag kunt doen, verandert ook niet. Dat kan nog steeds via omgevingsloket.nl. Sommige regels die nu gelden in Weesp veranderen door de fusie wel, omdat deze in Amsterdam anders zijn. Het is daarom verstandig u goed te laten informeren voordat u een aanvraag indient.

Wilt u weten of u een omgevingsvergunning of een andere vergunning nodig heeft? Ga dan naar amsterdam.nl.

Wat als ik in Weesp een boom wil kappen?

Vanaf 24 maart 2022 moet u in Weesp een kapvergunning hebben voor bomen met een omtrek van 31 centimeter of meer, gemeten op een hoogte van 130 cm. De gemeente bepaalt of een boom gekapt mag worden. De gemeente kan beslissen dat een boom niet gekapt mag worden. Bijvoorbeeld als:

  • de boom te bijzonder is;
  • er geen goede redenen zijn om de boom te kappen;
  • het snoeien van de boom al het gewenste effect heeft.

Of u een vergunning nodig heeft, kunt u eenvoudig controleren op: vergunningcheck.amsterdam.nl/kappen-of-snoeien.

Ik heb een stadspas met groene stip van Amsterdam ontvangen, wat kan ik daarmee doen?

U kunt gebruik maken van álle stadspasacties in zowel Weesp als Amsterdam. Voorbeelden van (tijdelijke) acties:

  • Gratis naar Artis, gratis naar Amsterdam Light Festival en hoge korting op het kerstcircus en op theaters en bioscopen in Weesp en Amsterdam
  • Gratis naar bijna alle musea in Weesp en Amsterdam
  • Zwemmen voor 1 euro in alle zwembaden van Weesp en Amsterdam
  • Gratis identiteitskaart.

Heeft u kinderen onder de 18 jaar? Dan kunt u met het kindtegoed en de scholierenvergoeding kleding en schoolspullen kopen. Met de Stadspas kunt u de contributie voor de sportclub betalen en ook de vrijwillige ouderbijdrage op de basisschool.