Officiële documenten

Afbeelding

Lijst

Recente besluiten Gemeenteraad

Besluitvorming parlement

Herindeling

 • Herindelingsadvies
  Het herindelingsadvies is het bijgewerkte herindelingsontwerp op basis van de beoordeling en verwerking van de ingediende zienswijzen door de colleges van B en W van Amsterdam en Weesp.
  Herindelingsadvies gemeenten Amsterdam en Weesp (PDF, 13 MB)
 • Reactienota
  In de reactienota zijn alle ingediende zienswijzen gebundeld, samengevat en van een reactie voorzien door de colleges van B en W van Amsterdam en Weesp.  Hierbij is aangegeven of de zienswijze heeft geleid tot een aanpassing van het herindelingsontwerp.
  Reactienota zienswijzen herindeling Amsterdam en Weesp (PDF, 3,7 MB)
 • Herindelingsontwerp
  Het herindelingsontwerp is een document waarin de gemeenteraden uiteenzetten waarom de herindeling noodzakelijk is, welke stappen er worden gezet om te komen tot de herindeling en hoe bewoners en andere partijen hierbij zijn betrokken.

  Herindelingsontwerp gemeenten Amsterdam en Weesp

 • Bestuurlijk akkoord
  Het bestuurlijk akkoord is het resultaat van bestuurlijke onderhandelingen tussen Weesp en Amsterdam. Het akkoord beoogt het unieke karakter van Weesp te borgen en comfort en continuïteit te bieden voor de bewoners van Weesp als het gaat om het behouden van de identiteit, de gemeenschapszin en de (sociale en fysieke) leefbaarheid.
  Bestuurlijk Akkoord Weesp - Amsterdam (PDF, 952 kB)

 • Stukken Tweede en Eerste Kamer.

Achtergrond

Keuze Weesp voor samenwerkingspartner

Ambtelijke fusie

Overig

Afbeelding