Zienswijze herindelingsontwerp Amsterdam - Weesp

Amsterdam en Weesp willen samen één gemeente vormen. Het herindelingsontwerp Amsterdam-Weesp ligt van 7 februari tot en met 3 april ter inzage. Hierin staat waarom de herindeling noodzakelijk is, welke stappen er worden gezet om te komen tot de samenvoeging en hoe bewoners hierbij betrokken zijn.

Nu de gemeenteraden hiermee hebben ingestemd kan iedereen via een zienswijze zijn mening erover geven. Daarna moeten er nog verschillende stappen worden gezet om te komen tot een herindeling in 2022.

Zienswijze

Met een zienswijze kunt u uw mening geven over het herindelingsontwerp. Hoe u digitaal een zienswijze kunt indienen, vindt u op de website. Bent u digitaal minder vaardig? Dan kunt u ook een mondelinge zienswijze indienen. Uw opmerkingen worden dan ter plekke op papier uitgewerkt.

Indienen mondelinge zienswijze

  • Datum: dinsdag 17 maart
  • Tijd: 17.00 tot 19.00 uur
  • Locatie: Raadzaal stadhuis Weesp

U kunt tussen 17.00 en 19.00 uur inlopen wanneer u wilt en hoeft zich hiervoor niet vooraf aan te melden. Er is op deze middag/avond ook gelegenheid voor het stellen van vragen over het herindelingsontwerp.

Meer informatie

U kunt alle documenten over de gemeentelijke herindeling en informatie over het verdere proces vinden op de herindelingswebsite Weesp.Amsterdam.