Weesp als onderdeel van Amsterdam weer een stap dichterbij

Op 10 december 2019 hebben de colleges van B en W van Amsterdam en Weesp ingestemd met de raadsvoordracht waarin beide gemeenteraden wordt gevraagd om het Herindelingsontwerp Amsterdam - Weesp en het Bestuurlijk akkoord tussen beide gemeenten vast te stellen.

Begin volgend jaar besluiten de gemeenteraden van Amsterdam en Weesp hierover. Het voorstel: na de verkiezingen in maart 2022 wordt Weesp opgeheven en gaat haar grondgebied via een grenswijziging over naar de gemeente Amsterdam.

Het bestuurlijk akkoord is met zorg tot stand gekomen en de belangen van de Weespers worden hiermee geborgd. Weesp wordt een ‘stadsgebied’ en sluit nog niet aan bij een stadsdeel. Er wordt onderzocht of het mogelijk is om Weesp met Driemond samen te voegen tot 1 gebied.

Gekozen bestuurscommissie

Tegelijk met de gemeenteraadsverkiezingen in 2022, krijgt Weesp een gekozen volksvertegenwoordiging in de vorm van een bestuurscommissie. De bestuurscommissie kiest uit haar midden een dagelijks bestuur, dat binnen de stedelijke (beleids)kaders van Amsterdam eigen afwegingen en keuzes kan maken. De bestuurscommissie van Weesp beschikt over een eigen (buurt)budget en onderhoudt een directe samenwerkingslijn met een van de collegeleden van Amsterdam. Deze pilot zal na 3 jaar worden geëvalueerd.

Uw mening

Als de gemeenteraden van Weesp en Amsterdam begin 2020 jaar het herindelingsontwerp vaststellen, wordt het voor een periode van 8 weken ter inzage gelegd. U kunt er dan via een zienswijze uw mening over geven.