Weesp als onderdeel van Amsterdam: 2e bijeenkomst voor bewoners

In maart 2018 hebben de bewoners van Weesp zich via een referendum uitgesproken voor een samenvoeging met de gemeente Amsterdam. Nadat de gemeenteraden van Weesp en Amsterdam hiermee instemden, werd het startsein gegeven voor een ambtelijke fusie waarbij de ambtenaren van de gemeente Weesp in dienst kwamen bij de gemeente Amsterdam.

Informatiebijeenkomst

Deze informatiebijeenkomst vond plaats op 11 december, een dag nadat de colleges van B en W van Amsterdam en Weesp hebben ingestemd met de raadsvoordracht waarin beide gemeenteraden wordt gevraagd om het herindelingsontwerp tussen beide gemeenten vast te stellen en in te stemmen met het afsluiten van het bestuurlijk akkoord. Begin 2020 besluiten de gemeenteraden van Amsterdam en Weesp hierover. Het voorstel: na de verkiezingen in maart 2022 wordt Weesp opgeheven en samengevoegd met de gemeente Amsterdam.

Wat de herindeling betekent voor de Amsterdammer en wat hij/zij hiervan gaat merken, was onderwerp van gesprek tijdens de informatiebijeenkomst. Een handjevol bewoners kwam naar de congreszaal van de Voormalig Stadstimmertuin om te luisteren en vooral om hun vragen te stellen.

Bestuurscommissie

Ondanks de bescheiden opkomst ontvouwt zich een geanimeerd gesprek waarbij wethouder Rutger Groot Wassink en Weesper wethouder Léon de Lange hun visie geven op de gemeentelijke samenvoeging. Wethouder Groot Wassink gaat nader in op de constructie waarbij Weesp een stadsgebied wordt en tegelijk met de gemeenteraadsverkiezingen in 2022 een gekozen volksvertegenwoordiging krijgt in de vorm van een bestuurscommissie.

De bestuurscommissie kiest uit haar midden een dagelijks bestuur, dat binnen de stedelijke (beleids)kaders van Amsterdam, eigen afwegingen en keuzes kan maken. De bestuurscommissie krijgt een eigen (buurt)budget en onderhoudt een directe samenwerkingslijn met een van de collegeleden van Amsterdam. Deze pilot zal na drie jaar worden geëvalueerd.

Wethouder Groot Wassink: “De bestuurscommissie wijkt af van het huidige bestuurlijk stelsel in Amsterdam waarbij stadsdelen een verlengd bestuur hebben en een gekozen stadsdeelcommissie die hen adviseert. Maar de bijzonderheid van de fusie rechtvaardigt deze bijzondere constructie”.

Het collegebesluit biedt de ruimte om van Driemond en Weesp een stadsgebied te maken. Er zal eerst worden onderzocht of dit mogelijk is. Wethouder de Lange: “Mooi om te zien dat Amsterdam bereidheid hiertoe toont. Wij staan er positief tegenover, maar de Driemonders moeten natuurlijk eerst worden geconsulteerd.”

Lichte samenvoeging

Audrey Rohen, die gemeenten adviseert en begeleidt bij gemeentelijke herindelingen, geeft een toelichting op de verschillende stadia van het bestuurlijke proces. Ze licht toe dat het in dit geval gaat om een lichte samenvoeging waarbij Weesp ophoudt te bestaan en wordt toegevoegd aan de gemeente Amsterdam. Een belangrijk uitgangspunt hierbij is het behoud van identiteit en gemeenschapszin van Weesp, dat terugkomt in de 14 kernwaarden.

Wethouder Groot Wassink benadrukt dat we niet moeten onderschatten hoe belangrijk identiteit is voor gebieden als Durgerdam en Oud-Sloten, Driemond en voor Weesp. Vanuit Amsterdam bekeken komt er een buurt bij, maar voor Weespers ligt dit gevoelig. Bij de gemeentelijke samenvoeging wordt hier zorgvuldig mee omgegaan. Hij koestert dat we aan de rand van de stad zulke bijzondere gebieden hebben.

Op de vraag waarom Amsterdam Weesp erbij moet hebben (“We hebben toch al genoeg problemen?”) is Wethouder Groot Wassink stellig: “Ik ben ervan overtuigd dat we door de bestuurlijke kracht van Amsterdam Weesp kunnen helpen, zonder dat dit ten koste gaat van de dienstverlening aan Amsterdammers.”

Meer weten?

Heeft u een vraag over de gemeentelijke herindeling? Kijk op Veelgestelde vragen of het antwoord op uw vraag in de lijst voorkomt. Of stuur een mail naar weespamsterdam@amsterdam.nl.