Zo stelt u zich verkiesbaar voor de verkiezingen 16 maart

Denkt en praat u graag mee over de gemeente Weesp? Heeft u goede ideeën of vindt u dat het beleid anders kan? Stel u verkiesbaar voor de lokale verkiezingen op 16 maart 2022. Meedoen betekent nu voorbereiden, dus wees op tijd. En trouwens, wist u dat u zich ook kandidaat kunt stellen voor de bestuurscommissie Weesp als u geen lid bent van een politieke partij?

Stadsgebied Weesp

Op 16 maart 2022 wordt er een nieuwe gemeenteraad voor de gemeente Amsterdam gekozen waar, na de fusie, Weesp ook onder valt. Op dezelfde dag zijn ook de verkiezingen voor de bestuurscommissie van het nieuwe stadsgebied Weesp.

Vanaf 24 maart 2022 hoort Weesp officieel bij de gemeente Amsterdam. Weesp heeft na deze verkiezingen geen eigen burgemeester en wethouders en gemeenteraad meer. Amsterdam kent dan 7 stadsdelen en het stadsgebied Weesp. Driemond hoort dan ook bij dit stadsgebied. Als inwoner van Weesp of Driemond mag u stemmen voor de Amsterdamse gemeenteraad en voor de bestuurscommissie van het stadsgebied Weesp.

In het kort: gemeenteraad en bestuurscommissie

Gemeenteraad

In de gemeenteraad van Amsterdam zitten 45 raadsleden die de verschillende gekozen politieke partijen vertegenwoordigen. De gemeenteraad bepaalt het beleid en beslist over alle onderwerpen die de hele stad aangaan. Denk aan huisvesting, veiligheid en onderwijs. Hieronder leest u hoe u uw politieke partij of groepering kunt aanmelden als u mee wilt doen aan de verkiezing voor de gemeenteraad.

Registratie aanduiding gemeenteraad

U dient uw politieke groepering uiterlijk op 20 december 2021 aan te melden. De naam die u opgeeft komt op de kandidatenlijst en het stembiljet te staan. Voor meer informatie en het registreren van uw politieke partij of groepering: Lijstnaam registreren voor de gemeenteraad. Informatie over de kandidaatstelling volgt nog.

Bestuurscommissie stadsgebied Weesp

De bestuurscommissie van stadsgebied Weesp bestaat uit bewoners uit Weesp en Driemond. De bestuurscommissie gaat over zaken die de directe leefomgeving aangaan,  zoals de inrichting van de openbare ruimte, welzijnswerk en bewonersinitiatieven. Daarvoor krijgt de bestuurscommissie bevoegdheden van het college B&W overgedragen. Naast uitvoeren van eigen taken adviseert de bestuurscommissie het bestuur van Amsterdam over beleid dat het lokale belang raakt.

Bijzonder voor de bestuurscommissie Weesp is dat het dagelijks bestuur van de bestuurscommissie door de leden van de commissie zelf gekozen worden. In de andere stadsdelen wordt het dagelijks bestuur aangewezen door het college B&W van Amsterdam.

De commissieleden zijn meestal lid van een politieke partij, maar dat hoeft niet. Iedereen kan een lijst voor de verkiezingen van het stadsgebied inbrengen. Verschil met de gemeenteraadsverkiezingen is dat iedereen vanaf 16 jaar zich kandidaat kan stellen voor de bestuurscommissie.

Wat u nu moet doen om straks mee te kunnen doen aan de verkiezing, leest u hieronder.

Registratie aanduiding stadsdeelcommissie of bestuurscommissie Weesp

Voor meer informatie en het registreren van de lijstnaam die u voor de verkiezingen gekozen heeft. Ga naar: Lijstnaam registreren voor Stadsdeelcommissie of bestuurscommissie.
Registreer uw lijstnaam uiterlijk op 20 december 2021. Informatie over de kandidaatstelling volgt nog.

Let op! Na registratie dient u ook nog 10 ondersteuningsverklaringen in te leveren. Deze moeten op 31 januari tussen 09:00 en 17:00 uur ingediend worden bij het stadskantoor Weesp.

Meer informatie

Wilt u meer lezen over de verkiezingen? Kijk dan op: amsterdam.nl/verkiezingen.

Meer informatie over specifiek het stadsgebied Weesp? Kijk dan op: weesp.amsterdam.nl/bestuurscommissie.