Tweede Kamer spreekt zich uit voor fusie Weesp en Amsterdam

De fusie tussen Weesp en Amsterdam is een belangrijke stap dichterbij gekomen. De Tweede Kamer heeft zich in de zitting op donderdag 11 februari uitgesproken vóór de fusie. Voor de directies betekent dit dat zij in de komende maanden het Amsterdamse beleid naar Weesp moeten vertalen.

Nu de stemming in de Tweede Kamer heeft plaatsgevonden, wordt de fusie geagendeerd in de Eerste Kamer. Voor de fusie is een speciale herindelingswet nodig. Dat maakt behandeling in de Eerste Kamer noodzakelijk. Deze behandeling vindt voor de zomer plaats. Zodra de Eerste Kamer ook heeft ingestemd met het wetsvoorstel, gaat de fusie definitief door.

Harmonisatie

Om de fusie van Amsterdam en Weesp mogelijk te maken, moet het beleid van gemeente Weesp worden omgezet naar Amsterdams beleid. Dit proces wordt beleidsharmonisatie genoemd. Weesp heeft al het Amsterdamse WPI beleid. Ook is de belastingdienst van de gemeente Amsterdam al verantwoordelijk voor het innen van de Weesper belasting. Hoewel de fusie plaatsvindt op 24 maart 2022, gaat veel beleid al per 1 januari in. Zo wordt voorkomen dat er met gebroken jaren wordt gewerkt. Amsterdamse directies zijn zelf verantwoordelijk voor de beleidsharmonisatie en de communicatie over de aanpassingen. Het transitieteam dat de fusie voorbereidt monitort en rapporteert over de voortgang.