Terinzagelegging herindelingsontwerp

De raden van de gemeenten Amsterdam en Weesp hebben op respectievelijk 22 januari 2020 en 6 februari 2020 het herindelingsontwerp gemeenten Weesp en Amsterdam vastgesteld.

Het herindelingsontwerp stelt de gemeentebesturen in staat om de voorbereidingen op de herindeling verder uit te werken. Het herindelingsontwerp ligt van 7 februari 2020 tot en met 3 april 2020 ter inzage.

U kunt gedurende deze periode met een zienswijze uw mening geven op het herindelingsontwerp. U leest hier meer over de zienswijze.

Het nieuws over de terinzagelegging van het herindelingsontwerp en de mogelijkheid een zienswijze in te dienen, is op verschillende manier bekend gemaakt. De kennisgeving voor de gemeente Amsterdam vindt u op deĀ website van de gemeente Amsterdam en in het Parool van 12 februari 2020. De kennisgeving voor de gemeente Weesp vindt u op de website van de gemeente Weesp en in de Weespernieuws van 12 februari 2020.

Beide kennisgevingen worden tevens gepubliceerd op www.overheid.nl.