Stadsdichter Gershwin Bonevacia over samengaan Amsterdam en Weesp

Het is een wisselwerking

Pas als je in de oude binnenstad bent geweest. Van het stadhuis tot de Vriendschap.

Als je de Vecht ziet als levensader, zorg draagt voor het rivierenlandschap en vaarplezier.

Als het Fort aan de Ossenmarkt jou voor altijd zal beschermen, want dat is cultureel erfgoed van de allerhoogste waarde.

Als je een Weesper mag blijven, zonder dat alles waar je van houdt langzaam zal verdwijnen.

Als je kan schakelen van het perspectief van een bicultureel transgender persoon naar het lot van een oudere Weesper
die het allemaal niet meer zo goed kan horen.

Als je je fijn voelt in een stampvolle, bloedhete tent op Kwaku,
De Uitmarkt of op het Sluis-en-Bruggenfeest. Je zorg draagt
voor de mensen en het ritme.

Als je kan leven in een wens van het heden, zonder de wensen van onze toekomstige generaties in gevaar te brengen.

Als je rekening kan houden met klimaat maar daarnaast met luchtkwaliteit, uitputting van voorraden, stijging van woonlasten, economische kansen.

Als je onderdeel wil zijn van een kleurrijke tuin waar alle bloemen met de liefde worden verzorgd. Van De Kleine Komedie tot aan City of Wesopa.

Als jouw toekomst in Nieuw-West maar evengoed in de Bloemendalerpolder mag zijn. Als we vrienden kunnen worden, zonder verlies van identiteit. 
Niet alleen bij leven, maar ook daarna.

Pas dan zal ik meer Amsterdam in de hoop dat jij meer Weesp zou willen zijn.

Stadsdichter
Gershwin Bonevacia