Amsterdam en Weesp zeggen ‘ja’!

De gemeenteraden van Amsterdam en Weesp hebben ingestemd met het herindelingsontwerp gemeenten Weesp en Amsterdam. Op vrijdag 7 februari ondertekenen de beide burgemeesters en de wethouders Groot Wassink en De Lange het bestuurlijk akkoord. Dit akkoord is het resultaat van de onderhandelingen tussen de colleges van Weesp en Amsterdam en hierin zijn de onderlinge afspraken vastgelegd.

Het is de bedoeling dat met de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022 deze herindeling een feit is en Weesp onderdeel wordt van de gemeente Amsterdam. Weesp behoudt haar eigen stadsrechten. Er komt een gekozen bestuurscommissie met een dagelijks bestuur dat direct valt onder het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam. Het uitgangspunt is dat deze verandering zo min mogelijk ingrijpt in het leven van de Weespers en dat het unieke karakter van Weesp behouden blijft.

Symbolisch

De ondertekening is om symbolische reden in Café-Restaurant De Ysbreeker aan de Weesperzijde in Amsterdam. Dit monumentale pand is vernoemd naar de ijsbreker die van 1702 tot 1860 voor de deur lag. ‘s Winters baande deze zich een weg door het ijs tussen De Vecht en De Amstel. Hierdoor werd de weg vrijgemaakt zodat de Amsterdamse bierbrouwers het zuivere water uit De Vecht aangeleverd konden krijgen. Een mooi voorbeeld waaruit de hechte historische band tussen Weesp en Amsterdam blijkt.

Het Weesper stadsbestuur komt op deze middag samen met 14 Weespers naar Amsterdam. Zij vertegenwoordigen de 14 kernwaarden die in het bestuurlijk akkoord zijn vastgelegd. Deze kernwaarden gaan onder anderen over het behoud van cultureel erfgoed in Weesp, over de kwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening en over de afstand tot het gemeentebestuur na de samenvoeging met Amsterdam.

Ter gelegenheid van de ondertekening van het bestuurlijk akkoord droeg stadsdichter Gershwin Bonevacia een gedicht voor waarin hij het samengaan van Amsterdam en Weesp poëtisch heeft verwoord.

Hoe nu verder

Het herindelingsontwerp ligt nu 8 weken ter inzage bij de zeven stadsloketten van de gemeente Amsterdam en in het informatiecentrum van de gemeente Weesp. Iedereen kan een reactie geven op het herindelingsontwerp via Zienswijze indienen.

Na deze periode volgt een reactie van beide colleges waarin wordt aangegeven of de zienswijzen aanleiding geven tot aanpassing van het herindelingsontwerp. Naar verwachting behandelen beide gemeenteraden het uiteindelijke herindelingsadvies in mei 2020. Hiermee zijn de gemeentelijke voorbereidingen voor het wettelijk proces afgerond.

Meer informatie