Informatiebijeenkomst 28 oktober in Driemond

In maart 2018 hebben de bewoners van Weesp zich via een referendum uitgesproken voor een samenvoeging met de gemeente Amsterdam. Nadat de gemeenteraden van Weesp en Amsterdam hiermee instemden, werd het startsein gegeven voor een ambtelijke fusie waarbij de ambtenaren van de gemeente Weesp in dienst kwamen bij de gemeente Amsterdam.

Momenteel wordt toegewerkt naar een bestuurlijke fusie, waarbij Weesp onderdeel wordt van de gemeente Amsterdam. Deze gemeentelijke herindeling zal niet eerder plaatsvinden dan 2022. Tot die tijd blijft Weesp een zelfstandige gemeente. Wat de herindeling betekent voor de Amsterdammer en wat hij/zij hiervan gaat merken, was onderwerp van gesprek tijdens de informatiebijeenkomst op 28 oktober in Driemond. Zo’n 25 bewoners kwamen samen in sport- en activiteitencentrum MatchZO om te luisteren en vooral om hun vragen te stellen.

Gelijkenissen

Op de vraag van gespreksleider Frank Ratelband of iedereen er zin in heeft werd niet volmondig gereageerd, maar benieuwd was men wel. Weesper wethouder Leon de Lange (Participatie & Burgerinitiatieven) omschreef Weesp als een dorp met stadse allure, dat in 1355 stadsrechten verwierf. Een plaats waarvan de historische kern met de grachten in veel opzichten lijkt op Amsterdam. Zelfs de tongval van de Weespers vertoont gelijkenissen met die van de Amsterdammer, zo bleek uit een bijdrage van een echte Weesper in de zaal. Door de steeds grotere uitdagingen van vooral zorgtaken zag Weesp zich als relatief kleine gemeente (ruim 19.00o inwoners) zich genoodzaakt haar bestuurskracht te vergroten. Aanvankelijk leek een aansluiting bij gemeente Gooise Meren een goede optie, maar uiteindelijk was men het erover eens dat de gemeente Amsterdam en Weesp goed bij elkaar passen. In samenspraak met de Weespers zijn 14 kernwaarden geformuleerd, zoals het behoud van groen en het historische centrum, die gaan over onderwerpen die belangrijk zijn voor Weesp en de Weespers.

Verantwoordelijkheid

Wethouder Rutger Groot Wassink (Democratisering , inclusief Bestuurlijk Stelsel) is het met zijn collega eens dat beide gemeenten bij elkaar passen. Ook al heeft Amsterdam niet gevraagd om deze gemeentelijke herindeling, de stad neemt hierin haar verantwoordelijkheid. Bovendien werkt Amsterdam al samen met Weesp in de Metropoolregio Amsterdam. De Amsterdammer zal dan ook nauwelijks iets merken van de gemeentelijke herindeling. Een aantal aanwezigen ziet graag dat Driemond en Weesp samen een gebied gaan vormen. Wethouder Groot Wassink geeft aan dat dit tot de mogelijkheden behoort, maar dat de voornaamste vraag op dit moment is welke vorm ‘nabijheid van bestuur’ gaat krijgen. Dit gaat over de manier waarop de Weespers hun eigen beslissingen kunnen nemen over een aantal zaken in Weesp, als het eenmaal onderdeel is van Amsterdam.

Expertise

Niet iedereen is enthousiast over de samenvoeging. Een bewoner noemt de organisatie van Amsterdam log. Volgens wethouder Groot Wassink is dit soms misschien het geval, maar daarentegen beschikt de organisatie over de nodige expertise die kleinere organisaties veelal ontberen. Wethouder De Lange beaamt dit en geeft aan dat het bestuur van Weesp na de ambtelijke fusie al een duidelijke verbeterslag ziet.

Identiteit

Audrey Rohen, die gemeenten adviseert en begeleidt bij gemeentelijke herindelingen, neemt de bewoners mee in de verschillende stadia van het bestuurlijke proces. Ze licht toe dat het in dit geval gaat om een lichte samenvoeging waarbij Weesp ophoudt te bestaan en wordt toegevoegd aan de gemeente Amsterdam. Een belangrijk uitgangspunt hierbij is het behoud van identiteit en gemeenschapszin van Weesp, dat terugkomt in de 14 kernwaarden. Wethouder De Lange benadrukt dat identiteit in de mens zit en niet in de gemeente. Ook al staat er straks gemeente Amsterdam onder Weesp, de inwoners van Weesp blijven Weespers. Net zo goed als dat de inwoners van Driemond Driemonders zijn.

Inspraak

Nadat de gemeenteraden van Weesp en Amsterdam in december het besluit voor de gemeentelijke herindeling hebben genomen, volgt nog een uitgebreid traject van inspraak. Hierbij kunnen bewoners en andere belanghebbenden hun zienswijzen indienen op het herindelingsontwerp, stellen beide gemeenteraden het herindelingsadvies vast, waarna de Provincie Noord-Holland een reactie geeft en de gemeentelijke herindeling via de minister van Buitenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de Raad van State, de Tweede Kamer uiteindelijk door de Eerst Kamer moet worden goedgekeurd. Een intensief traject dat erop gericht is dat in 2022 de gemeentelijke herindeling een feit is. Tijdens de bijeenkomst werd ook meteen zaken gedaan: de Dorpsraad Driemond was verheugd over de toezegging van wethouder De Lange om Driemond op de agenda te zetten voor het bestuurlijk overleg.

Meer weten?

Meer weten over de gemeentelijke herindeling? Kom  woensdag 11 december a.s. naar de tweede informatiebijeenkomst van 19.00 tot 20.30 uur, Congreszaal, Voormalige Stadstimmertuin 4-6, 1018 ET Amsterdam. Vragen over de gemeentelijke herindeling? Stuur een mail naar weespamsterdam@amsterdam.nl.