Indienen mondelinge zienswijze

Als gevolg van de corona-uitbraak is de bijeenkomst voor het mondeling indienen van een zienswijze op het herindelingsontwerp Amsterdam-Weesp afgelast. In plaats daarvan is er op maandag 30 maart tussen 15.00 en 17.00 uur de mogelijkheid om uw zienswijze telefonisch in te dienen.

Van 7 februari tot en met 3 april ligt het herindelingsontwerp Amsterdam-Weesp ter inzage. Tijdens deze periode is het mogelijk om online een zienswijze in te dienen. In een zienswijze geeft u aan of u het wel of niet eens bent met (onderdelen van) het herindelingsontwerp en waarom.

Ook was er een mogelijkheid om uw zienswijze mondeling door te geven aan de gemeente Weesp. Door de corona-uitbraak is deze mondelinge zienswijze bijeenkomst (die gepland stond op 17 maart jl.) niet doorgegaan. In plaats daarvan is er deĀ  mogelijkheid uw zienswijze telefonische in te dienen.

Telefonisch indienen op 30 maart

Wilt u mondeling een zienswijze indienen voor het herindelingsontwerp Amsterdam Weesp? Volg dan de volgende stappen:

  • U belt op maandag 30 maart tussen 15.00 - 17.00 uur met de gemeente Weesp op tel. (0294) 491 391.
  • U geeft uw mondelinge zienswijze weer.
  • De ambtenaar die u aan de lijn heeft zal uw zienswijze samenvatten en vragen of de samenvatting juist is.
  • De ambtenaar zal naar uw e-mailadres vragen.
  • Uw opgegeven zienswijze zal in een e-mail ter goedkeuring aan u toegestuurd worden met nogmaals de vraag of uw zienswijze juist is samengevat.
  • U reageert op de e-mail en daarmee is uw zienswijze ingediend.

Meer informatie

Hebt u nog vragen over de gemeentelijke herindeling Amsterdam - Weesp? Kijkt u dan eens bij de veelgestelde vragen en antwoorden.