Belangrijke documenten en achtergrond

Afbeelding

Lijst

Herindeling

  • Herindelingsontwerp
    Het herindelingsontwerp is een document waarin de gemeenteraden uiteenzetten waarom de herindeling noodzakelijk is, welke stappen er worden gezet om te komen tot de herindeling en hoe bewoners en andere partijen hierbij zijn betrokken.

    Herindelingsontwerp gemeenten Amsterdam en Weesp

  • Bestuurlijk akkoord
    Het bestuurlijk akkoord is het resultaat van bestuurlijke onderhandelingen tussen Weesp en Amsterdam. Het akkoord beoogt het unieke karakter van Weesp te borgen en comfort en continuïteit te bieden voor de bewoners van Weesp als het gaat om het behouden van de identiteit, de gemeenschapszin en de (sociale en fysieke) leefbaarheid.
    Bestuurlijk Akkoord Weesp - Amsterdam (PDF, 952 kB)

Achtergrond

Keuze Weesp voor samenwerkingspartner

Ambtelijke fusie

Overig

Afbeelding