Bestuurscommissie

Binnen het toekomstige stadsgebied Weesp is de gemeenteraad van Amsterdam het hoogste bestuursorgaan. De gemeenteraad en het college van B en W maken plannen en regels voor heel Amsterdam. Bepaalde taken en bevoegdheden dragen zij over aan het dagelijks bestuur van de bestuurscommissie Weesp. In het bestuursakkoord dat Weesp en Amsterdam hebben gesloten is nadrukkelijk vastgelegd dat het bestuur ook na de fusie dichtbij de bewoners blijft staan.

Op 16 maart 2022 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Inwoners van Weesp en Driemond kunnen dan ook stemmen voor de leden van de bestuurscommissie Weesp. De bestuurscommissie telt 11 leden. Uit hun midden kiezen de leden van de bestuurscommissie 3 dagelijks bestuursleden.

Inwoners van Weesp en Driemond kunnen zich tot nog tot 20 december 2021 kandidaat stellen voor de bestuurscommissie van het stadsgebied Weesp.

Wat doet de bestuurscommissie?

De gekozen leden van de bestuurscommissie Weesp adviseren het dagelijks bestuur van het stadsgebied Weesp en van de hele stad. Zij vormen de schakel tussen de buurten en het stadhuis. Zij zijn de ogen en oren van de buurt en weten wat er speelt in de wijken. Het gaat dan om zaken die de inwoners van Weesp en Driemond direct raken zoals de inrichting van straten en pleinen; groen en parken; inzamelen van huishoudelijk afval en welzijnswerk in de buurt.

In september en november waren er verschillende informatiebijeenkomsten voor de bewoners van Weesp en Driemond. Zie ook de presentaties en verslagen.

Hoe kunt u meedoen en invloed uitoefenen?

Binnen het stadsgebied Weesp kunt u meedoen en invloed uitoefenen door:

  • uw stem uit te brengen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen/ verkiezingen bestuurscommissie.
  • contact op te nemen met de gebiedsmakelaar (zie informatie gebiedsgericht werken).
  • in te spreken tijdens vergaderingen van de bestuurscommissie.
  • een brief te sturen aan de bestuurscommissie.

Natuurlijk kunt u de leden van de bestuurscommissie ook persoonlijk benaderen. Zij zijn dichtbij en dienen de belangen van de inwoners Weesp en Driemond. Actuele informatie vindt u na 24 maart 2022 op: amsterdam.nl/weesp.

Informatie over het invloed uitoefenen op het beleid in de gemeente Amsterdam vindt u op: amsterdam.nl > bestuur en organisatie > gemeenteraad > hoe werkt de raad? > invloed raad.