Bestuurscommissie en Gebiedsgericht werken

Op 16 maart 2022 kunnen inwoners van Weesp en Driemond stemmen voor de gemeenteraad van Amsterdam en voor de bestuurscommissie van het nieuwe stadsgebied Weesp. Inwoners van Weesp en Driemond kunnen zich tot nog tot 20 december 2021 kandidaat stellen voor de bestuurscommissie.

Op 30 september 2021 was er een digitale informatiebijeenkomst over de komst van de bestuurscommissie. Op 1 november vindt er in de Grote Kerk in Weesp een informatiebijeenkomst plaats. Later in november is er voor de bewoners van Driemond een informatiebijeenkomst in Driemond. Driemonders ontvangen binnenkort meer informatie over de tijd en locatie.

Bekijk de presentatie en het verslag van de bijeenkomst op 30 september:

Tijdens de digitale bijeenkomst waren er veel vragen over de taken en bevoegdheden van de bestuurscommissie. Op woensdag 13 oktober 2021 behandelt de commissie Kunst Diversiteit en Democratisering van de gemeente Amsterdam de Verordening stadsdelen en stadsgebied Amsterdam, waarin de bevoegdheden en taken worden beschreven. Op 10 november 2021 is de behandeling in de gemeenteraad van Amsterdam.

De bijbehorende stukken zijn in te zien bij de vergadering Raadscommissie Kunst Diversiteit en Democratisering op Raadsinformatie (bij agendapunt 3).
Hoofdstuk 4 van de Verordening op stadsdelen en stadsgebied 2022 gaat specifiek in op het stadsgebied Weesp.