Ideekaarten

Tijdens de bijeenkomst was er voor deelnemers de mogelijkheid om door middel van een geschreven kaart een wens, suggestie, vraag, idee of zorg mee te geven aan de beide stadsbesturen. De antwoorden zijn geclusterd per thema en op deze pagina terug te lezen.

Ambtelijke fusie en gemeentelijke dienstverlening

 • Onze molenaar niet onderbrengen bij de afdeling sporthalbeheerders in stadsdeel Zuidoost, maar bij “Monumenten en Archeologie”.
 • Zorgelijk dat het “geheugen” op b.v. ruimtelijk terrein verdwijnt (het gemeentelijk archief is niet op orde).
 • De kennis van onze wijkagenten verdwijnt. Hoe wordt de politie- en brandweerkennis overgedragen?
 • bij de beleidsdiensten zwaar investeren in enkele ambtenaren die zich speciaal met Weesp bezighouden, en die onderling contact houden. VERGEET NIET: de uitvoering is 90% van het werk
 • Gemeenteloket open laten.
 • gemeenteloket = belangrijk
 • Stadspas al naar voren gehaald! Heel fijn. Misschien subsidiemogelijkheden voor verenigingen ook al eerder laten ingaan? Mijn A’damse koor kan jaarlijks aanvragen en krijgt een substantieel bedrag zolang voldaan wordt aan de voorwaarden. In Weesp bestaat zoiets nog niet.
 • Binnen alle twijfels mag Weesp blij zijn met de kennis en kunde van Amsterdam
 • Vraag: hoe wordt (en door wie) de vergunning verstrekking bijvoorbeeld bij evenementen geregeld? Wordt dit centraal in A’dam of door het toekomstige Weesper bestuur geregeld?
 • Betreft afdekken risico eigen bijdrage zorgverzekering? Waarom dekt de gemeente Weesp dit risico niet af voor alle burgers van Weesp? In Rotterdam doet de gemeente dit wel voor al haar burgers!!
 • Hoe gaat de gemeente om met parkeerdruk?
 • De “weesper” kei moet blijven. Weesperkei = subsidie voor burgerinitiatief voor eetclubs, buurtfeesten enz.
 • kan de gemeente straks wat meer doen om de Buitenveldertbaan van Schophol zo min mogelijk te laten gebruiken. De overlast van vliegtuigen die de laatste tijd zeer laag over Weesp komen wordt steeds erger.
 • Wil Amsterdam sociaal cultureel (jongeren)werk sterker dan tot nu toe beter gaan openstellen en steunen. Er is niks te doen voor de jeugd in Weesp en dat leidt tot de bekende jeugdproblemen, hangjeugd, drugs, criminaliteit, etc.
 • In sport investeren? We willen graag een atletiekbaan

Bestuurlijke fusie

 • Ik ben voor de fusie in (uiterlijk) 2022! Hoop dat het geen “gevecht” wordt.
 • Stop bestuurlijke fusie; waarborg bestaand City of Wesopa; GR behouden G&V 2022!
 • Een gemeentelijke fusie is beter met Gooise Meren. De dorpen en steden zijn met Weesp van een vergelijkbare omvang, qua omvang en inwonersaantal. Weesp heeft al lang samengewerkt met de Gooi- en Vechtstreek. Weesp blijft zo Weesp in mijn ogen. De verhouding met A’dam klopt ook niet. Burgerzaken kan Weesp makkelijk zelf blijven houden. Een Weesper die verantwoording moet afleggen aan Amsterdam (Zuidoost). Laat mij niet lachen. Kosten maken voor burgerzaken?
 • In hoop op een fusie per 2022 zodat inwoners en bedrijven voordeel hebben
 • Ben benieuwd of er uiteindelijk écht antwoorden komen op de vragen én zorgen vanuit de Weesp bevolking!! Ik hoop dat ik uiteindelijk blij kan zijn met de op handen zijnde fusie.
 • Weesp en Driemond bij elkaar is een goed plan.
 • Ben blij met de gedegen aanpak vanuit B&W om de bestuurlijke samenwerking op een nieuwe manier vorm te kunnen geven. Dat daar ruimte komt voor eigen bestuur straks met ook budget dus zeggenschap over bepaalde punten. Ga vooral zo door!
 • Waarom heeft Amsterdam zo’n haast? Neem de tijd om goede besluiten te nemen en onze positie te verdedigen
 • Onder welk stadsdeel komt Weesp?
 • Samenvoeging Weesp – Driemond?
 • Als Weesp een eigen vorm van zelfbestuur krijgt, hoe past dat dan als je als Weesp tegelijk onder (samen) een ander stadsdeel valt met een andere bestuurlijke bevoegdheid?

Zeggenschap en vertegenwoordiging

 • Gekozen bestuur moet blijven.
 • Weesp/Driemond zelfstandig stadsdeel. 2022 is te snel. Wat een prima avond. A’dam moet het pareltje Weesp koesteren
 • De avond zou gaan over de vormgeving van het lokale bestuur in Weesp na de bestuurlijke fusie. Ik vind dat het daar nauwelijks over is gegaan. Dat is jammer. Verder dan dat er iets van een gekozen stadsdeel komt kwam met niet, terwijl de invulling hiervan wat mij betreft juist de cruciale vraag is. Ik ben zelf betrokken bij het initiatief van Weesper.nl en we proberen nu al anderhalf jaar met de gemeente in gesprek te komen over het participatieve model dat wij hebben ontworpen voor Weesp en dat in deze discussie een rol zou kunnen spelen. Deze avond voelt wat dit betreft dan ook een klein beetje als een gemiste kans.
 • Stadsraad = belangrijk
 • Wanneer je een deelraad of stadsdeelcommissie Weesp zou willen kan je op verschillende manieren kiezen. Ik geef er één die demografisch en praktisch is. Eenmaal kiezen nl. de raad van Amsterdam, daaruit destilleer je naar inwonersaantal het aantal vertegenwoordigers per gebied, b.v. Weesp 7. Op die manier krijg je een gekozen vertegenwoordiging die niet afwijkt per wijk. Tevens sluit je kleine lokale partijen die vaak een stroming of afkomst vertegenwoordigen uit en heb je geen verschillen in bestuur maar wel de kennis en de expertise per gebied. Weesp kan hier een voorbeeldrol in spelen.
 • Gekozen bestuur Weesp zou meer dan alleen adviseren moeten zijn;
 • Goed om een apart bestuur te maken van Weesp/Driemond. Wel expliciet het budget benoemen. Bijvoorbeeld voor een klein kantoor in Weesp is extra geld nodig dat moet vastgelegd worden als “extra budget”.
 • Een bestuursorgaan met daadwerkelijke zeggenschap over Weesp-aangaande zaken, en niet voor bepaalde tijd, maar met garantie op een langere periode. Verder, graag een nieuw stadsdeel bestaande uit Weesp en Driemond, historisch beargumenteerd: Weesp is een stad met stadsrechten.

Stadsdeel Zuidoost

 • A’dam Zuidoost en Weesp passen alleen geografisch bij elkaar. Op bijna alle andere terreinen zijn de verschillen groot. Keuze voor ZO is dus niet zo logisch, op inhoudelijke gronden. Zeker als Weesp een vorm van gekozen vertegenwoordigers krijgt, is aansluiting bij bijvoorbeeld Oost geen enkel probleem, gekoppeld aan korte lijnen naar stadsbestuur
 • Weesp is een historische stad, heeft al de tijd onafhankelijk kunnen fungeren (uitzonderingen daar gelaten) en moet nu samengaan met Amsterdam Zuidoost? Zuidoost bestaat past sinds de 2e helft van de 20e eeuw; het is in verhouding tot Weesp buitensporig groot; Zuidoost is een mislukte buitenwijk van A’dam; demografisch, qua grootte, architectuur, cultuur, geschiedenis, et cetera past het niet bij elkaar
 • Ik was niet tevreden over het antwoord op de bestuurlijke samenhang in de toekomst met A’dam Zuidoost. De verschillen tussen Weesp en A’dam Zuidoost zijn zo groot dat wat voor de één geldt, niet voor de ander geldt en oplossingen/maatregelen dus ook zeer divers zijn
 • Weesp laat je alsjeblieft niet opjutten. We staan voor een heel belangrijke moment voor de toekomst van Weesp en ieder besluit is cruciaal! Niet bij Zuidoost – evt samen met Driemond en Watergraafsmeer (?). Vecht aub voor ons stadje
 • Zuidoost is een mooi stadsdeel, waar wij nog veel van kunnen leren

Gemeenschappelijke regelingen en regionale samenwerkingen

 • Is het mogelijk uit de GMR met GAD te stappen en in plaats daarvan een dienstverleningsovereenkomst met hen te sluiten
 • Hoe gaat het verder met de samenwerking met Tergooi. We hebben een prachtig pand waarin we naar de artsen van Tergooi gaan. Verdwijnt dat? Zo jammer. Kunnen we vanuit Weesp over een paar jaar nog naar Hilversum Tergooi?

Communicatie

 • Zorg voor progressieve communicatie met de burgers op zoveel mogelijk manieren en media -> betrokkenheid vergroten!
 • Een buiten haar grenzen groeiende stad als Amsterdam moet lokalen culturen eerbiedige en wellicht ook adapteren.
 • Duidelijk communiceren dat er gekozen is voor Amsterdam en niet voor GM -> we moeten vooruit!; Zorg voor een beter imago van Zuidoost!
 • Zorg voor een goede informatie voorziening in heldere/gebruikelijke taal!
 • Ik heb nu de info uit ’t Weespernieuws gehaald. Hoe gaat de Weesper gemeenteraad communiceren met de bewoners zodat bijv middels gemeentelijke nieuwsbrieven alle Weesper continu up to date blijven. Mag ik rekenen op nieuwsbrieven speciaal voor dit proces, oftewel open directie communicatie.
 • Onderzoek doen naar het onderbuikgevoel “zuidoost” dat nu in Weesp heerst. En dat ook meenemen in jullie communicatie. M.i. leeft hier een verkeerd beeld, met verkeerde sentimenten.
 • Open een digitaal meldpunt waar zorgen en problemen, die zich nu al aftekenen, gemeld kunnen worden. En laat iemand hierop antwoorden geven en ervoor zorgen dat deze punten van zorg ook bestuurlijk opgepakt worden.
 • Blijf de Weespers betrekken bij het proces!

Eigen identiteit behouden

 • Ik maak me zorgen om het eventuele promoten van het toerisme. Laat het zijn zoals het is. Ik hoop dat Weesp zijn/haar eigen identiteit zal kunnen behouden.
 • Wat doen we met de stadsrechten van Weesp?
 • Betekenen de eeuwenoude stadsrechten nog iets voor de toekomst?
 • Hoe gaat A’dam Weesp behandelen. Als je kijkt naar Zandvoort en het Muiderslot? Het Muiderslot is Muiden en niet “Amsterdam Castle” en Zandvoort is Zandvoort en niet “Amsterdam Beach”. Het is misleiding (naar bijvoorbeeld toeristen) en ook geschiedvervalsing. Het kapen van lokaal niet Amsterdams gebied/erfgoed voor commercieel, toeristisch gewin.
 • Hoe zit het bij een geboorte in Weesp? Hoe komt dit in het paspoort te staan? Is er een keuze? Is het gewoon normaal Weesp, of komt er ‘Amsterdam’ in te staan? Of er is keuze tussen Weesp en Amsterdam?
 • Vaststellen 10 kenmerken van identiteit en Weesp en hoe bewaren we die?

Metro, trein en ander OV

 • Metro zeker niet doortrekken naar Weesp, wel meer bussen en nachttrein.
 • Station Weesperdam (metro) -> aansluiting met Amsterdam
 • Weesperdam als metrostation vlakbij Weesp/Driemond
 • Voorstel uit de zaal voor het doortrekken van de metro blijft een zeer slecht plan. Gaat weer ten kosten van het weinige groen (er liggen al zoveel (spoor)wegen).
 • Misschien kan de kracht van A’dam helpen bij de plannen van de spoorverbreding (daar heb ik al heel lang niets over gehoord!). De discussies daarover liepen in economisch slechte tijden. Misschien is, nu het economisch wél weer goed gaat, ondertunneling weer bespreekbaar zodat de spoorbrug over de Vecht niet meer nodig is en Leeuwenveld/ Weespersluis minder van de rest van de stad gescheiden zijn. (al zou het nadeel wel een jarenlange bouwput zijn.)
 • Als Weesp bij Amsterdam hoort ook het openbaar vervoer ‘binnen de stadsgrenzen’ verbeteren. Lijn 9 doortrekken? (b.v. naar Driemond) Metro doortrekken?
 • Bereikbaarheid Zuidoost OV (bus?).
 • Kan bus 79 (of een kleine bus) niet ’s avonds en in het weekend rijden?

Huisvesting

 • Hoe zit het met huisvesting: er is een tekort aan woningen in Weesp, vooral de sociale huur. Krijgt een Weesper te maken met oneerlijke concurrentie uit Amsterdam, voor het krijgen van een woning? Amsterdammers zijn niet persoonlijk gebonden aan Weesp en Weespers wel. Weespers horen voorrang te krijgen, in hun eigen stad
 • En de woningbouw-huizen voor de bewoners, huur of koop, hoe krijgen Weespers straks nog voldoende ruimte om hier te verhuizen. Wordt niet alles door Amsterdammers ingenomen! Klinkt misschien niet aardig maar komen Weespers zelf nog een beetje aan de beurt?

Groen

 • Ik maak me zorgen om de groenen delen van Weesp en hoe dat zal verdwijnen, want dat gaat natuurlijk gebeuren vroeger of later.
 • Zorg er svp voor dat niet enkel buitenstreek groen (de polders) niet wordt bebouwd, maar zorg er ook voor dat de hoeveelheid groen in de stad minimaal gelijk blijft. Onze groene longen zijn – en blijven – noodzakelijk, ook bij een toekomst met Amsterdam.
 • Belangrijkste is dat Weesp zijn mooie groene karakter moet behouden, en de daarbij behorende mooie groene polders die er nog over zijn, vooral de Aetsveldse polder rondom het zwembad en de Aetsveldseweg. Dit is een prachtig natuur, vogel en wandel/fiets gebied en daar moeten we zuinig op zijn en zeker niet volbouwen. Er is al genoeg gebouwd tussen Weesp en Muiden met de nieuwe wijk.

Opmerkingen over verloop avond

 • Dank voor de open dialoog. Houd dit vol. Opdat de burgemeester zich aan zijn “laatste” woord bij afsluiting van de avond kan houden.
 • Aanwezigen waren geen afspiegeling van doorsnee bevolking. Het leek meer op een ouderenbijeenkomst. Een volgende bijeenkomst liever om 20.00 uur starten zodat de nog werkende jongere Weespers ook aanwezig kunnen zijn
 • De meerderheid is voor! De tegenstemmer krijgen (te) veel podium
 • Goede avond en uitleg. Ga zo door!
 • Dank voor de goede beantwoording van de vragen en voor de zorgvuldige wijze waarop dit proces wordt uitgevoerd.
 • Dit was een goede avond. Goede gespreksleider!