Afbeelding

Weesp wordt gemeente Amsterdam

Met ingang van 24 maart 2022 hoort Weesp officieel bij de gemeente Amsterdam. De gemeente Amsterdam kent dan 7 stadsdelen en het stadsgebied Weesp. Bij de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022 kunnen inwoners van Weesp stemmen voor de gemeenteraad van Amsterdam en voor de bestuurscommissie van het stadsgebied Weesp.

Een stadsgebied is nieuw voor Amsterdam. De 11 leden van de bestuurscommissie Weesp worden rechtstreeks gekozen door de Weespers. Op hun beurt kiezen zij uit hun midden een dagelijks bestuur van 3 leden. De Weesper bestuurscommissie werkt binnen de (beleids-)kaders van Amsterdam en zal nauw samenwerken met andere stadsdelen, de gemeenteraad en het college van B&W van Amsterdam. Het dorp Driemond valt nu nog onder het bestuur van stadsdeel Zuidoost, maar wordt toegevoegd aan het stadsgebied Weesp. De inwoners van Driemond kunnen op 16 maart ook stemmen voor het stadsgebied Weesp.

Op deze website vindt u naast historische documentatie en nieuws over de fusie ook informatie over het werk van de bestuurscommissie en de kandidaatstelling. Hoe de registratie voor de bestuurscommissie in zijn werk gaat en wat de belangrijke data zijn rond de verkiezingen 2022, vindt u op de website amsterdam.nl/verkiezingen.


Afbeelding

Grote knop